Checklista inför valet av automater

Det finns ett antal frågor du bör ställa dig inför ditt val av automat/automater. Dina svar hjälper dig att få rätt anpassad lösning.

  • Hur många människor kommer att använda maskinen, och när? 
  • Vilka produkter föredrar användarna? 
  • Hur mycket är de beredda att betala? 
  • Kommer maskinerna att stå oanvända länge, t ex under skollov och semestrar? 
  • Hur ser konkurrenssituationen ut lokalt, vad erbjuds och vad kostar det? 
  • Var kommer automaten att placeras? 
  • Är maskinen tillgänglig för alla som vill använda den? 
  • Finns lättillgänglig el- och vattenanslutning? 
  • Hur vill du att kunderna ska betala, eller ska du erbjuda kostnadsfria produkter? 
  • Vad får automaten kosta?

Vilken service ingår

Vending redan på antiken

Det här är vending