Kvalitet

För dagens medvetna konsumenter är bara det bästa gott nog. De produkter som säljs via automater är kvalitetssäkrade genom hela produktionskedjan.

Tag till exempel kaffet. Leverantörerna av kaffe söker världen över för att hitta de absolut bästa kaffebönorna. Eftersom råkaffe är en levande råvara vars smak påverkas av bland annat nederbörd, antalet soltimmar och jordmån, följs varje råkaffekomponent i ett recept fortlöpande noggrant. Kanske måste receptet ändras. Kontrollen är en garanti för att samma slags kaffe i automaterna smakar precis likadant varje gång.

Leverantörerna av råvarorna följer givetvis livsmedelsbranschens stränga krav på allt från råvaruhantering till vägd och färdigförpackad slutprodukt. Till exempel måste anskaffningen av råvaror ske på ett över tiden hållbart och ansvarsfullt sätt. Krav ställs bland annat på att värmekrävande grönsaker, frukter och bär som importeras, måste uppfylla samma höga krav som de svenskodlade grödorna – oavsett var i världen de odlas.  

Vissa leverantörer har egna ackrediterade laboratorier, där man tar prover på råvaror och färdiga produkter.

Ladda ner nationella riktlinjer (pdf)


Miljö- och energianvändning

Livsmedelshygien