Vår vision

Pausen med mat och dryck från automat ska vara en totalupplevelse av välbefinnande. Vi jobbar för att förbättra förutsättningarna och skapa tillväxt för såväl det enskilda medlemsföretaget som för branschen. Det gör vi bland annat genom utbildningsinsatser, opinionsbildning och bevakning av branschnyheter från när och fjärran.

Som branschförening ska vi:

  • ta tillvara branschens intressen genom nationella och internationella kontakter med organisationer och myndigheter
  • utveckla produkter och tjänster på ett förtroendefullt sätt 
  • öka branschens andel av totalmarknaden
  • vara forum för meningsutbyte mellan medlemmarna 
  • utveckla och utbilda företag och personer inom branschen
  • anordna möten för samtliga medlemmar
  • Arrangera resor till internationella mässor som berör branschen. 

SWECCA

Swecca organiserar företag som säljer automater och ingående produkter, samt driver och hyr ut automater.

KONTAKTUPPGIFTER

Swecca
Info@vending.se
070-332-40 01

POSTADRESS

Swecca
Box 900
391 29 Kalmar