Livsmedelshygien

Hälsa och säkerhet är centralt inom vending. Det handlar både om livsmedlen, utrustningen och om alla de delar som kommer i kontakt med livsmedlen. Inbyggda hygienutrustningar och rengöringslösningar i automaterna säkerställer att de alltid kan hållas rena och funktionella.

Er personal kan dessutom utbildas av vendingoperatörerna i rengöring, så att utrustningen uppfyller hälsovårdsbestämmelserna. Ni har också möjlighet att teckna underhållsavtal med operatörerna som då regelbundet rengör maskinerna, kontrollerar filter, sköljer slangar och rör, gör smakkontroll osv. Samtidigt ser man över utrustningen och gör förebyggande åtgärder, t ex byter slitna delar som slangar och ventiler. Swecca deltar i internationellt samarbete för att ta fram riktlinjer för hygienarbete.

Medlemmarna i föreningen erbjuds information och verktyg för att kunna arbeta efter EU:s hygiendirektiv (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points.) 

Vattenbehandling

Ett exempel på praktiskt hygienarbete är mjukgöring och rening av vatten, som utgör cirka 98% av en kopp kaffe. Vattenkvaliteten har stor påverkan på smaken och vattnets hårdhet kan påverka maskinens prestanda. Vendingoperatörernas tekniker är utbildade för att kunna mäta och bedöma vattenkvaliteten i ditt område. Du kan få råd om vilket filter eller vilken form av vattenbehandling som passar bäst.

System för vattenbehandling förhindrar onödiga driftstopp som följer av kalksättning och bidrar samtidigt till att optimera livsmedelssäkerheten.


Miljö- och energianvändning

Kvalitet