Miljö och energianvändning

Produkterna som säljs via automater ska både vara miljövänliga och hålla högsta kvalitet. Leverantörer och operatörer eftersträvar inga onödiga transporter, produkter utan tillsatsämnen, resurssnåla och kretsloppsanpassade förpackningar.

Förpackningar och återvinning

Förpackningarna inom vending förbättras fortlöpande ur miljö- och kvalitetssynpunkt. Det handlar både om att minska användandet av naturresurser, se till att förpackningarna är lätta att återvinna och att man använder så lite energi som möjligt vid tillverkning, transporter och återvinning. Flertalet produkter är förpackade i 100% återvinningsbara förpackningar. Automaterna går normalt att återvinna till mer än 90%.

Kaffeautomater har av Upphandlingsmyndigheten identifierats som produkter som har en påverkan på miljön, då det finns ett stort antal arbetsplatser som använder en automat av något slag. Som användare kan du påverka genom att välja en automat med lägre miljöpåverkan. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida och deras råd inför inköp eller upphandling av kaffeautomater.  

Läs gärna mer på upphandlingsmyndighetens hemsida.  


Vilken service ingår

Vending redan på antiken

Checklista inför valet av automater